Actieve leden gezocht om onze commissies te versterken

Zonder vrijwilligers is onze vereniging niets! Wil jij ook je steentje bijdragen? Lees hieronder waar we versterking kunnen gebruiken.

Dankzij hulp van velen hebben we ook komend jaar weer een goed gevulde agenda. Extra handjes zijn zeer welkom, om te zorgen dat de activiteiten net zo leuk en goed georganiseerd blijven als in het verleden. Wil jij een bijdrage leveren?

Op dit moment zoeken we versterking voor o.a. de volgende commissies/activiteiten:

  • Meerjarenplan commissie: Deze commissie is op zoek naar leden die mee willen denken over verdere modernisering van het clubhuis KrommeRijn! Bv. over de kleuren in het clubhuis, betere geluidsdemping, etc. Het is niet zo dat de leden van de commissie zelf moeten klussen. Het gaat erom plannen te maken die (evt samen) worden uitgevoerd door clubgenoten, een aannemer of andere vrijwilligers. Wie o wie wil hierover graag meedenken? Interesse en/of vragen: bestuur@utvkrommerijn.nl 
  • Nieuwe-leden commissie: Deze commissie buigt zich o.a. over de werving van nieuwe leden en de organisatie van activiteiten om nieuwe leden thuis te maken op de club. Interesse en/of vragen: nieuweleden@utvkrommerijn.nl
  • Barcommissie: Deze enthousiaste commissie is vooral op zoek naar leden die willen helpen om het aanbod uit de keuken (broodjes e.d.) meer vorm te geven. Interesse en/of vragen: barcie@utvkrommerijn.nl
  • Beat the Best commissie: Al 10 jaar een geweldig dubbel-toernooi waarbij de games nooit beginnen  met 0-0, maar bijvoorbeeld met 0-30 of 15-40. De huidige organisator vindt het na 10 jaar wel welletjes en draagt het stokje graag over. Ben jij degene die dit stokje wil overnemen? Interesse en/of vragen: bestuur@utvkrommerijn.nl
  • Sponsor-commissie: Zonder sponsoren kunnen wij onze activiteiten niet zo goedkoop houden. De sponsorcommissie legt het contact met eventuele sponsoren, en zorgt voor de uiteindelijke vormgeving. Ben jij iemand die makkelijk contacten legt en vind je het leuk onze vereniging verder te helpen? Interesse en/of vragen: bestuur@utvkrommerijn.nl
Nieuws overzicht