ALV 19 februari: alle vergaderstukken

Op woensdag 19 februari is de allereerste Algemene Ledenvergadering van UTV Kromme Rijn, in ons eigen paviljoen aan de Mytylweg, vanaf 20.00 uur. We hopen natuurlijk op jullie aanwezigheid en betrokkenheid.

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering kijken we terug op de verbouwing, de financiële afwikkeling van beide verenigingen en de begroting voor 2020. Hierbij is het bestuur gecontroleerd én ondersteund door de kascommissie. Drie (kern)bestuursleden treden af en drie kandidaat-bestuursleden worden - na goedkeuring door de ALV - geïnstalleerd. In het volgende artikel stellen zij zich aan jullie voor. 

Agenda 
(Voor aanvang ALV: machtigingen inleveren en tellen)

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslagen ALV 13 juni 2019   >> zie bijlage
 3. Jaarverslag en jaarrekeningen STVU en TCRW 2019 >> zie bijlagen
 4. Kascontrole >> ter goedkeuring
 5. Benoeming kascommissie 2020
 6. Huishoudelijk reglement en baanreglement  >> zie bijlage
 7. Wisseling bestuursleden (decharge/installatie) >> zie volgende artikel
 8. Begroting 2020 >> zie bijlage
 9. Lancering ClubApp UTV Kromme Rijn 
 10. Korte mededelingen / rondvraag
 11. Sluiting

Kun je niet naar de ALV komen? Machtig iemand!

Ben je verhinderd op 19 februari, vul dan het machtigingsformulier (onderaan) in en geef het mee aan een tennismaatje. Lukt het niet om dit formulier te ondertekenen? Een machtiging via email of whatsapp is ook geldig. De gemachtigde moet jouw digitale goedkeuring vóór aanvang van de ALV tonen aan het bestuur. Vermeld daarbij duidelijk dat het om de ALV van UTV Kromme Rijn van 19 februari 2020 gaat.

(voorbeeld: Ik, XXX, machtig hierbij XXX, om namens mij te stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering van UTV Kromme Rijn van 19 februari 2020).
Elke gemachtigde mag maximaal 2 andere leden vertegenwoordigen.

Downloads:

Nieuws Overzicht