Per 29 April kan de jeugd weer tennissen!

Goed nieuws! Per 29 April kan de jeugd weer tennissen (weliswaar met inachtneming van de nodige maatregelen)

De Jeugdcommissie, RG Sports en betrokken leden maken het mogelijk voor de jeugd tot 18 jaar om, ondanks de anti-corona verspreidingsmaatregelen, te tennissen op UTV Kromme Rijn.

Komende woensdag 29 april en vrijdag 1 mei zullen de eerste jeugdtrainingen plaatsvinden onder toezicht van een corona-verantwoordelijke van de club en een RG Sports trainer. Bovendien zal het, onder voorwaarden, mogelijk zijn voor jeugdleden om vrij te spelen aansluitend aan de RG Sports trainingen.

Om de banen open te stellen voor de jeugd volgen wij de richtlijnen die we hebben ontvangen van de KNLTB, aangevuld met die van de gemeente en SportUtrecht. Dit vraagt om een aantal aanpassingen. Zo zijn er beperkingen in spelers aantallen en mogen er geen twee banen naast elkaar worden gebruikt. Voor ons park houdt dat in dat er op 4 banen getennist kan worden. Daarbij is het de bedoeling om met een beperkt aantal spelers tegelijkertijd op het park aanwezig te zijn. Dat kunnen we realiseren door op afstand digitaal ‘af te hangen’ voor max 1,5 uur. Dit gaan we binnenkort mogelijk maken. Hierover volgt nog een bericht. Verder zal behoudens de toiletten, het clubhuis vooralsnog gesloten blijven. Bovendien is de komst van ouderen op het park nog niet toegestaan. Aangezien we aangesproken kunnen worden op het naleven van dit alles, zullen per toerbeurt leden daar op toezien.

Let op! De mogelijkheden om te tennissen gelden alléén voor de jeugd, en zijn beperkt tot een aantal dagdelen. Jeugdleden zullen hierover via E-mail worden geïnformeerd waarbij de mogelijkheden en te nemen voorzorgmaatregelen om weer te tennissen zullen worden gecommuniceerd. Zo kunnen wij ook zicht houden op de tennissers die aanwezig zullen zijn op het park. Volg bovendien de meest recente informatie op de website en club-App.

Nieuws overzicht