(Nog) niet-leden introduceren, en aftehangen via het online-afhangsysteem

Wil je een bekende eens onze club laten zien en meteen een balletje slaan? Het is bij UTV Kromme Rijn mogelijk iemand te introduceren, ook al is hij/zij (nog) geen lid. Met het online-afhangen gaat dit als volgt in zijn werk.

Ga naar het online-afhangbord en hang zoals gewoonlijk af (heb je hier nog geen ervaring mee? Lees dan hier de te doorlopen stappen). Typ bij medespeler “Introducé” in plaats van een lid zoals je gewoonlijk zou doen.

Eens per kwartaal kijkt de penningsmeester wie er met de introducés heeft gespeeld en brengt zo 7,50 euro bij je in rekening.

Let nog even op ons baanreglement waar onder meer het volgende over introducés staat opgenomen:

  • Het introducerende lid is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducé
  • Introducés kunnen spelen tot 17.00 (buitende spitstijd: na 17.00 reserveren we de banen enkel voor leden)
  • Een lid mag maximaal 4x per kalenderjaar een niet-lid introduceren

Veel plezier!

Nieuws Overzicht