Terugblik ALV

ALV

Op 16 februari j.l. hebben we onze ALV (online) gehad waar met name de financiële aspecten en ontwikkelingen van onze vereniging aan de orde zijn gekomen. 

De meer inhoudelijke onderwerpen, zoals het technisch beleid, toernooien etc. worden in de loop van dit jaar met de leden besproken nadat het bestuur in samenwerking met de verschillende commissies een plan heeft voorbereid.

De leden hebben (zonder tegenstemmen) alle stukken goedgekeurd waarmee het bestuur zich natuurlijk gelukkig prijst. De nieuwe huurovereenkomst met de gemeente (HARVO) waarbij het eigendom van de opstallen voor de vereniging juridisch goed wordt geregeld (de grond is van de gemeente en de opstallen van UTV Kromme Rijn) behoefde daarbij nog de nodige toelichting maar is ook door de vergadering goedgekeurd.

Na een tweetal quizzen (over onderwerpen betreffende de club) en het proosten met het rondgebrachte Coronabiertje konden we na 2 uur voldaan de vergadering afsluiten. Vanaf deze plek nog dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage.

Nieuws Overzicht