Leden gevraagd voor de op te richten Sponsorcommissie

Doel van deze commissie is om particulieren en bedrijven te interesseren om voor een bepaalde tijd of voor een specifiek doel middelen ter beschikking te stellen.

De commissie bestaat uit een aantal leden (minimaal 3) die zich hiervoor willen inzetten en zo een aantal projecten voor onze club kunnen realiseren waarvoor we nu niet (direct) geld ter beschikking hebben. Geïnteresseerde leden kunnen zich via de bestuur mail aanmelden om over de invulling van de commissie in gesprek te gaan. bestuur@utvkrommerijn.nl 

Nieuws Overzicht