Baanreglement

Dit is het baanreglement voor UTV Kromme Rijn dat is goedgekeurd door de ALV op 19 februari 2020.

Toegang
Leden hebben toegang tot het park en het paviljoen met behulp van een persoonlijke toegangspas. De pas dient tegen de paslezer gehouden te worden. Het toegangshek dient direct weer gesloten te worden, behalve tijdens competities en toernooien.

Bij het lezen van de pas bij de toegang tot het paviljoen wordt het alarmsysteem uitgeschakeld. Wanneer men als laatste het paviljoen verlaat dient het alarm weer ingeschakeld te worden. Zie hiervoor instructie op het bedienkastje links van de toegang tot de bar. De leden met bardienst kunnen op de daarvoor aangewezen tijden met hun pasje ook toegang verkrijgen tot de bar/keuken. Het lezen van de pas wordt in het toegangssysteem geregistreerd. Toegang tot het park, paviljoen of bar/keuken legt dus ook verantwoordelijkheid bij het betreffende lid.

Afhangen
Leden en introducees (zie introductiereglement)  hebben recht van spelen op de tennisbanen, met uitzondering van banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor training, diverse competities/toernooien, bijzondere evenementen. Juniorleden mogen op werkdagen tot 18.00 uur afhangen. Na 18.00 uur en op de momenten dat er competities en evenementen als toernooien en toss ochtenden/avonden georganiseerd worden, hebben junioren alleen recht van spelen voor zover er ruimte is.

Op het digitale afhangsysteem staat aangegeven op welke banen training, competitiewedstrijden, toernooien, evenementen of baanonderhoud plaatsvinden. Op deze banen kan niet worden afgehangen. Bij sneeuw op de baan mag niet gespeeld worden, evenmin bij opdooien.

Afhangen geschiedt met behulp van het afhangbord in het paviljoen en de eigen  KNLTB pas. Voor singles geldt een tijdsperiode van een half uur, voor dubbelspel 45 minuten. Het afhangsysteem wijst een baan toe. Reserveren kan pas als alle spelers op het park aanwezig zijn en ook blijven.

Als er een baan vrij is maar men wil niet direct wil spelen, mag men maximaal 30 minuten voor het begin van de gewenste speelperiode afhangen.

Wanneer de afhangperiode is verstreken, mag een speler op de baan blijven spelen tot dat andere spelers aangeven van de baan gebruik te willen maken. Na afloop van een afhangperiode mag een speler direct voor een nieuwe afhangperiode afhangen. Lesnemers mogen niet  tijdens de les al afhangen voor een periode na de les.

Zie voor meer informatie en instructie 'Uitleg afhangbord'

Verlichting
Spelers moeten kostenbesparend omgaan met het in- en uitschakelen van de baanverlichting. De verlichting van banen wordt pas ingeschakeld  als het daglicht onvoldoende is en alle op dat moment verlichte banen volledig bezet zijn.

Gedrag
Leden dienen zich op het tennispark correct en sportief te gedragen. Zij dienen aanwijzingen van het bestuur of namens het bestuur aangewezen personen in acht te nemen. Op de tennisbanen is het dragen van gepaste tenniskleding en tennisschoenen verplicht.
Op de banen mag niet gerookt worden. Scherpe voorwerpen en glas zijn op de banen niet toegestaan.
Na iedere partij dient de baan geveegd te worden.

Introductiereglement
Een niet-lid kan door een lid van de vereniging geïntroduceerd worden, tegen een door de algemene ledenvergadering vastgesteld tarief per keer. Het introducerende lid dient op een bij het afhangbord beschikbare lijst aan te geven dat een niet-lid geïntroduceerd is. Tevens geeft het UTV Kromme Rijn lid akkoord voor een eenmalige incasso  van het gestelde introductietarief door de penningmeester. Per lid één introducé per keer.

Overdag tot 18.00 uur wordt de introducé beschouwd als een volwaardig lid voor de periode dat hij/zij met het introducerende lid op het park is. Na 18.00 uur en op de momenten dat er competities en evenementen als toernooien en toss ochtenden/avonden georganiseerd worden, gaan leden voor. De introducé heeft dan alleen recht van spelen voor zover er ruimte is.

Het introducerende lid is te allen tijde verantwoordelijk voor de introducé

  • Hij/zij dient ervoor te zorgen dat deze persoon zich conformeert aan de binnen de vereniging geldende regels.
  • Hij/zij dient gebruik te maken van speciale introductie pasjes voor het afhangbord; gebruik van KNLTB pasjes van andere clubs is niet toegestaan.
  • Indien hier niet aan voldaan wordt zal het bestuur het verantwoordelijke lid hierover aanspreken en als daar reden toe is overgaan tot royeren.
  • Een lid mag maximaal 4x per kalenderjaar een niet-lid introduceren.

In geval van onvoorziene situaties ligt de eindbeslissing bij het bestuur.

Baanreglement Overzicht