Het (altijd) vegen van de banen

We wijzen iedereen er op dat het vegen van de banen na afloop van het spelen van grote invloed is op het behoud van kwaliteit de mat.

Ons tennispark ligt in een omgeving, waarin sprake is van veel vervuiling (bomen, A27, lucht etc). Heel belangrijk voor de banen is het gebruik en onderhoud, want voorkomen moet worden dat de vervuiling zich gaat settelen in de mat bijvoorbeeld in de vorm van mos en algen. Dit beïnvloedt de waterdoorlatendheid nadelig. Dit kan ook gebeuren bij hevige regenval, wanneer de baan “dichtslaat” door het vele water.

 

Spelers zijn bij gebruik van de banen onderdeel van het dagelijks onderhoud (naast de werkzaamheden op vrijdag door het Takketeam). Hierbij moet je denken aan verplicht slepen en stoppen indien bij regenval de baan begint te glimmen. Alleen niet slepen bij natte banen. Positief gevolg van deze regels zijn, dat door het slepen van de baan (speelveld inclusief uitloop tot de hekken) deze niet in ruste is en de vervuiling minder kans krijgt zich te settelen. 

Dus vegen na het spelen, ook al zie je zelf niet direct wat het resultaat daarvan is. Dank!!

Nieuws Overzicht