Online-afhangen

Gezien de Coronamaatregelen zijn we nog steeds gehouden aan het online afhangen bij het reserveren van een baan.

Gelukkig mag dat weer met 4 personen en aangezien de avondklok naar 10 uur gaat ook weer wat langer.

Waar we iedereen nog op willen wijzen is het zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van de banen. Sluit bij het afhangen zo goed mogelijk aan op de voorgaande reservering en laat zo min mogelijk ‘tussenkwartiertjes of halfuurtjes’ ontstaan. Dat is zonde van de tijd en aangezien het afhangsysteem dit niet kan afdwingen het verzoek aan allen om daar zo goed mogelijk op te letten.

Daarnaast het verzoek om je reservering weer ongedaan te maken als je er door omstandigheden toch niet gebruik van maakt of kunt maken. Door je reservering te verwijderen kunnen anderen jouw plek innemen en voor jezelf houdt betekent het dat je in die week je afhangbeurt niet hebt verspeeld.

Nieuws Overzicht