Verbouwing clubhuis fase 1

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is besloten om het paviljoen verder aan te passen aan de grotere omvang van de vereniging (van 400 leden uit de STVU tijd, naar nu ca 700 leden) zoals we die nu kennen. 

Tijdens de ALV is een aanpak in (voorlopig) twee fasen aan de orde gekomen. De eerste fase is inmiddels in gang gezet en betreft de volgende onderdelen:

Een extra buitendeur naar het terras aan de kant van de ingang bij de toiletten. Tevens zal de trap van het terras worden verbreed zodat de toegang tot het terras wordt verbeterd. Daarnaast wordt de voormalige bestuurskamer (bij de buiteningang naar de toiletten) die nu als opslagruimte wordt gebruikt, opgeknapt. Aan de voorraadruimte van de keuken wordt een stuk aangebouwd zodat we meer voorraad kwijt kunnen en ten slotte komt er een rek voor de tassen in de gang. We gaan er vanuit dat e.e.a. dit jaar nog gerealiseerd zal zijn, al is het met alle beperkingen en levertijden momenteel wel een uitdaging. We houden jullie op de hoogte.

Nieuws Overzicht