Padelbanen (voorlopig) van de baan

Wie op de laatste ALV van dit jaar is geweest weet dat onze vereniging samen met tennisvereniging Rhijnauwen, Kampong Tennis en Sport Utrecht de mogelijkheid van Padelbanen op het voormalig Rijnsweerd park heeft onderzocht.

Aanleiding hiervoor was de leden (maar ook andere geïnteresseerden) de mogelijk te bieden om in Utrecht Oost, Padel te kunnen spelen. De eigenaar van de grond, Rijkswaterstaat stond open voor een gesprek. Voor het idee is een plan uitgewerkt onder leiding van Sport Utrecht dat voorziet in de mogelijkheid van een Padel-accommodatie waarbij rekening is gehouden met wel of geen uitbreiding van de A27. Tevens hebben we als verenigingen een investeerder bereid gevonden de accommodatie aan te leggen en te exploiteren. In de plannen is opgenomen dat de leden van de  betrokken verenigingen tegen gunstige voorwaarden (jaarlidmaatschap of gereduceerd uurtarief) gebruik kunnen maken van de banen.

Het wachten was nog op het telefoontje om de ca een half jaar geleden toegezegde afspraak vast te leggen met Rijkswaterstaat. Die kwam met de mededeling dat de afspraak er niet gaat komen. Komt niet in de plannen van Rijkswaterstaat voor. Willen de grond beschikbaar houden voor de mogelijke uitbreiding van de snelweg. Andere inzichten blijkbaar en dus voor ons teleurstellend. Vooral omdat er zoals het zich nu laat aanzien op korte termijn geen accommodatie gaat komen. Sport Utrecht gaat samen met de gemeente bekijken of er elders in Utrecht Oost ruimte is. Wordt (mogelijk) vervolgd.

Nieuws Overzicht