Vooraankondiging ALV dinsdag 12 maart 2024

De algemene ledenvergadering vindt komend jaar plaats op dinsdagavond 12 maart 2024 om 20.00 uur.

Tijdens de ALV hebben we de kans met elkaar in gesprek te gaan over de club. Ook zullen er wisselingen plaatsvinden in het bestuur. 
Aanvullende informatie en bijbehorende stukken volgen. Voor nu, zet vast de 12de maart in je agenda. 

Nieuws Overzicht